22.11.2016

Gəncə şəhəri 42 №-li tam orta məktəbdə "Kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər " mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

    Gəncə şəhəri 42 №-li tam orta məktəbdə "Kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər " mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərsin məqsədi şagirlərdə kimyəvi tarazlığa dair bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir.
    Qeyd edək ki,qatılığın, temperaturun, təzyiqin, ümumiyyətlə, hər hansı xarici təsirin tarazlığa təsirini fransız kimyaçısı Le-Şatelye ümumiləşdirərək bir prinsiplə ifadə etmişdir. Kimyəvi tarazlığa müxtəlif amillərin təsirinə aid biliklərin möhkəmləndirmək üçün dərslikdəki çalışmaların həllini araşdırmaq çox vacibdir. Açıq dərs maraqla izlənilib


Açar sözlər: ,  ,  ,