16.12.2016

"Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti"-nin həyata keçirilməsi məqsədi ilə seminar keçirildi

    Azərbaycan RespublikasıTəhsil Nazirliyinin 23 yanvar 2006-cı il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş, "Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti"- nin həyata keçirilməsi məqsədi ilə seminar keçirildi.

    Sənədin 11-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsaslanaraq dərsliklərin məzmunu çap keyfiyyəti, normativlərə uyğunluğu barədə Təhsil Nazirliyinə təkliflər verildi.


Açar sözlər: ,