06.12.2017

Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən məktəblərdə tədbirlər təşkil olunur. Bu tədbirlərdə şagirdlərimiz öz ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəb yaratmış ölməz sənətkar Vaqifin bənzərsiz poeziyasının ən məhşur əsərlərini səsləndirir, onun qoşmalarına bəstələnmiş aşıq mahnıları ifa edilir.  Kitabxanalarda Molla Pənah Vaqifin əsərlərindən ibarət çox saylı kitablar Vaqif guşəsində öz əksini tapmış və oxunması üçün arzusunda olan bütün şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir .


Açar sözlər: ,  ,