24.01.2018

Açıq dərslər keçirilir

    Açıq dərslərin təşkili məktəb rəhbərliyi və müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. İstənilən açıq dərs müəllimlə yanaşı, həm də məktəbin özünü, bir növ təqdim etməsidir. Bu təqdimatın uğurlu olması ona hazırlıq prosesində məktəb rəhbərliyi və açıq dərs verməsi planlaşdırılan müəllimin birgə əməkdaşlığından çox asılıdr.