M.Ş.Vazeh adına 16 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Təbriz küçəsi-96

Telefon: 254-48-14

Gəncə şəhər 17 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Sadıllı qəsəbəsi

Telefon: 266-46-48

Nizami Aydın adına 18 №-li tam orta məktəb

Ünvan: A.Ziyadxanov küçəsi-38a

Telefon: 265-08-31

A.Nekrasov adına 19 №-li tam orta məktəb

Ünvan: 3-cü mikrorayon

Telefon: 255-37-35

M.A.Abbaszadə adına 20 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ş.İ.Xətai prospekti-26

Telefon: 255-70-74

Gəncə şəhər 21 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Sevinc qəsəbəsi

Telefon: 259-09-21

M.Füzuli adına 22 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ş.Rustavelli küçəsi -56

Telefon: 256-12-28

M.Qasımov adına 23 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Ozan küçəsi -106

Telefon: 264-04-10

Gəncə şəhər 24 №-li tam orta məktəb

Ünvan: 4-cü mikrorayon

Telefon: 255-75-25

N.Nərimanov adına 25 №-li tam orta məktəb

Ünvan: D.Qorqud küçəsi- 15

Telefon: 257-13-76

Gəncə şəhər 26 №-li məktəb-lisey kompleksi

Ünvan: Z.Hacıyev küçəsi- 56

Telefon: 259-65-62

İ.Məmmədova adına 27 №-li məktəb-lisey

Ünvan: Veteranlar küçəsi- 8

Telefon: 256-43-69

Gəncə şəhər 28 №-li tam orta məktəb

Ünvan: D.Qorqud küçəsi - 42

Telefon: 257-62-50

K.D.Uşinski adına 29 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Dos 6, bina -1

Telefon: 266-38-22

V.Veysəlov adına 30 №-li tam orta məktəb

Ünvan: N.Nərimanov pros.- 18

Telefon: 257-34-64