Uşaq Gənclər-İnkişaf Mərkəzi

Ünvan: Cavadxan - 49

Telefon: 266-28-49

2 №-li Uşaq Gənclər İdman Məktəbi

Ünvan: Fərhad Əliyev - 22

Telefon: 255-79-04