Göygöl rayon İ.Hüseynov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu Hummel 31

Telefon: 02220-5-24-23

Göygöl rayon T.Əmiraslanov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu D.Bayramov 44

Telefon: 02220-5-31-07

Göygöl rayon S.Vurğun adına 3 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu M.Ə.Rəsulzadə 37

Telefon: 02220-5-23-39

Göygöl rayon İ.Novruzov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu A.Hacıyev 40

Telefon: 02220-5-23-19

Göygöl rayon E.Vəliyev adına 5 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu S.Vurğun 25

Telefon: 02220-5-40-45

Göygöl rayon 6 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu F.Nəsibov məhəlləsi

Telefon: 02220-5-40-72

Göygöl rayon L.Məhərrəmov adına Şəhriyar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygöl rayonu Şəhriyar kəndi

Telefon: (02220) 7-51-04

Göygöl rayon Ş.Əhmədov adına Zurnabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Zurnabad kəndi

Göygöl rayon E.Bayramov adına Topalhəsənli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Topalhəsənli kəndi

Telefon: (02220) 5-50-89

Göygöl rayon Ü.Quliyev adına Toğanalı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Toğanalı kəndi

Telefon: (02220) 7-20-03

Göygöl rayon S.Əliyev adına Çaykənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Çaykənd kəndi

Telefon: (02220) 7-11-92

Göygöl rayon D.İmanov adına Quşçu kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Quşçu kəndi

Telefon: (02220) 7-14-21

Göygöl rayon M.Qəhrəmanov adına Göyçəkənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Göyçəkənd kəndi

Telefon: (02220) 7-03-68

Göygöl rayon N.Verdiyev adına Sarısu kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Sarısu kəndi

Telefon: (02220) 8-27-13

Göygöl rayon M.Cəfərov adına Pənahlılar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Göygol rayon Pənahlılar kəndi

Telefon: (02220) 6-10-06