Təhsil işçilərinin 2022-ci il sentyabr konfranslarının keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası elm və təhsil nazirinin əmri

Təhsil işçilərinin 2022-ci il sentyabr konfranslarının keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası elm və təhsil nazirinin əmri